Wat te doen bij spoed

In geval van een spoedsituatie is het van belang dat hulpverleners ervan op de hoogte zijn dat u een aangeboren vaatafwijking heeft. Patiënten die spoedzorg nodig hebben of met spoed zijn opgenomen, zijn het meest geholpen als contact wordt opgenomen met de huisarts of de behandelaar in het expertisenetwerk.

Spoedkaartje
 

Daarom is er een spoedkaartje ontwikkeld. Dit kaartje kunt u bij u dragen. Op dit kaartje staat vermeld dat u een aangeboren vaatafwijking heeft en dat u abnormale bloed- of lymfevaten heeft.  Dit kaartje bevat ook telefoonnummers van uw behandelaar en huisarts.  Vul uw gegevens voor het spoedkaartje in stuur deze op. Zo maakt u uw eigen spoedkaartje. Binnen enkele minuten ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een spoedkaartje (als PDF).

Vul hier uw spoedkaartje in

Telefoonnummers

In geval van spoed kunnen hulpverleners, patiënten of naasten tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van het expertisecentrum. Rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar mag natuurlijk ook. Zie voor telefoonummers de kaart van het netwerk.
Buiten kantooruren kan contact worden opgenomen met de dienstdoende specialist aangeboren vaatafwijkingen via de telefooncentrale van het ziekenhuis waar het expertisecentrum onderdeel van is.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed