Infantiele hemangiomen

Riskante hemangiomen 

Infantiele hemangiomen (aardbeivlekken) komen bij 5-10% van de baby's voor. Bij infantiele hemangiomen is het belangrijk om tijdig riskante hemangiomen te onderkennen en eventuele behandeling te starten. Onderstaand schema geeft een overzicht van de riskante hemangiomen. 

Mogelijk levens- of functiebedreigende hemangiomen
  • Hemangiomen in de luchtweg (risico bij hemangiomen in baardgebied op de huid)
  • Hemangiomen rond het oog of oor
  • Inwendige hemangiomen (onderzoek bij 5 of meer hemangiomen op de huid)
  • Grote (groter dan 4 cm) snelgroeiende, al dan niet dikke hemangiomen
Hemangiomen met andere complicaties zoals een
wond/zweer (ulceratie), littekenvorming of kans
op afwijkend uiterlijk
  • (Grote) hemangiomen in het gezicht
  • Hemangiomen rond mond, neus of oor
  • Hemangiomen met (dreigende) ulceratie
  • Grotere hemangiomen in het luiergebied (kans op ulceratie)
  • Hemangiomen rond de borst bij meisjes

Consensusdocument voor de behandeling van infantiele hemangiomen

Binnen het expertisenetwerk is met de vier erkende expertisecentra en patiëntenorganisatie Hevas op 5 juli 2017 het 'Consensusdocument voor de behandeling van infantiele hemangiomen' vaststeld. Dit document beoogt meer duidelijkheid te geven over de vraag bij welke IH er indicaties zijn voor verdere diagnostiek, behandeling en/of (digitale) consultatie van één van de erkende expertisecentra. 

In 2021 zijn multidisciplinaire richtlijnen Infantiele Hemangiomen verschenen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

Voor zorgverleners en patiënten biedt daarnaast de keuzehulp van het AMC een extra hulpmiddel om te bepalen of en welke behandeling nodig is. 

VASCA-WG Patient Pathway on Severe/Rare Infantile Hemangioma

De VASCA-WG van het Europese Referentie Netwerk VASC-ERN ontwikkelt voor aangeboren vaatafwijkingen Patient Pathways. (Lees meer over VASC-ERN bij internationale samenwerking)

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met aangeboren vaatafwijkingen. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de expertisecentra uit het expertisenetwerk aangeboren vaatafwijkingen.

Expertisenetwerk op de kaart
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed