Team Aangeboren Vaatafwijkingen (AVA-team)

Amsterdam UMC, locatie AMC
Expertisecentrum
Volwassenen en kinderen

Binnen het AVA-team worden zowel kinderen als volwassenen gezien. Het multidisciplinaire spreekuur van het AVA-team is bedoeld voor zowel kinderen als volwassenen en vindt plaats op de polikliniek Vaatchirurgie van het Amsterdam UMC, locatie AMC (bouwdeel A).

Spreekuren

Kinderen

 • AVA-poli: 
  • Multidisciplinair spreekuur waar kinderen worden gezien door specialisten van het AVA-team (plastisch chirurg, vaatchirurg, dermatoloog, interventieradioloog en kinderarts). 
  • Vindt plaats op de polikliniek Vaatchirurgie van het Amsterdam UMC, locatie AMC (bouwdeel A).
 • Kinderpoli: kinderen kunnen buiten het AVA-team worden gezien door de plastisch chirurg op de kinderpolikliniek Plastische Chirurgie, Amsterdam UMC, locatie AMC (bouwdeel A).

Volwassenen

 • AVA-poli: 
  • Multidisciplinair spreekuur waar patiënten worden gezien door specialisten van het AVA-team (plastisch chirurg, vaatchirurg, dermatoloog en interventieradioloog). 
  • Vindt plaats op de polikliniek Vaatchirurgie van het Amsterdam UMC, locatie AMC (bouwdeel A).
 • Poli: volwassen patiënten kunnen buiten het AVA-team door een medisch specialist worden gezien op de:
  • Polikliniek Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, Amsterdam UMC, locatie AMC (bouwdeel A) en op de
  • Polikliniek Vaatchirurgie, Amsterdam UMC, locatie AMC (bouwdeel A). 

Eenmaal per maand worden de complexe patiënten met een vaatanomalie multidisciplinair besproken op woensdagochtend tussen 9-10 uur. Hierbij zijn alle disciplines betrokken. Gezamenlijk worden de klinische gegevens besproken, het aanvullend onderzoek bekeken, de (differentiaal)diagnose, het plan van aanpak wordt gemaakt en eventuele behandelingsmogelijkheden worden besproken. De bespreking wordt vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.


Contactgegevens

Amsterdam UMC, locatie AMC
Team Aangeboren Vaatafwijkingen (AVA-team)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam zuidoost
Routebeschrijving
Website bekijken
E-mailadres: ava@amsterdamumc.nl


Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed