Wanneer is behandeling van een infantiel hemangioom noodzakelijk?

Infantiele hemangiomen (aardbeivlekken) komen bij 5-10% van de baby's voor. Bij infantiele hemangiomen is het belangrijk om tijdig riskante hemangiomen te onderkennen en eventuele behandeling te starten. 

Binnen het expertisenetwerk is met de vier erkende expertisecentra en patiëntenorganisatie Hevas op 5 juli 2017 het 'Consensusdocument voor de behandeling van infantiele hemangiomen' vaststeld. Dit document beoogt meer duidelijkheid te geven over de vraag bij welke IH er indicaties zijn voor verdere diagnostiek, behandeling en/of (digitale) consultatie van één van de erkende expertisecentra. 

Lees meer

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met aangeboren vaatafwijkingen. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de expertisecentra uit het expertisenetwerk aangeboren vaatafwijkingen.

Expertisenetwerk op de kaart
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed