Welke vragen moet ik aan mijn (huis)arts stellen?

Het effect van een aangeboren vaatafwijking op uw leven, verschilt sterk van persoon tot persoon. Afhankelijk van de klachten die u ervaart, kunt u ervoor kiezen om de afwijking wel of niet te behandelen. Bij elke mogelijke behandeling zult u samen met uw arts de afweging moeten maken tussen de voor- en de nadelen van behandelen. Uw arts helpt u met het maken van deze afwegingen.

Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen. Samen met uw arts kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past.

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? 
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Naast de 3 goede vragen heeft u vast ook andere vragen. Vragen die u thuis heeft bedacht, of vragen die tijdens het gesprek opkomen. Stel deze ook altijd. Domme vragen bestaan niet. Verder helpen de volgende tips u tijdens het gesprek met uw arts:

  • Geef aan als u iets niet helemaal begrijpt.
  • Geef aan als u ergens over twijfelt.
  • Neem uw vragen mee op papier en schrijf de antwoorden op. U kunt dan thuis de antwoorden nog even rustig nalezen.
  • Vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden samen. Zo kunt u samen met uw arts nagaan of u het begrepen heeft.

Zie hiervoor ook de website van de 3 goede vragen (www.3goedevragen.nl)

Andere veelgestelde vragen

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed